Gunnar Sigve Aurdal

Gunnar Sigve Aurdal

37-serien: To ulsteinvikingar

Rasmus Olsson på Hatløya i Ulstein vart fødd kring 1662, men bakgrunnen hans veit vi ikkje noko om, anna enn at faren hans heitte Ole. Ein etterkommar som har Rasmus i rein farslinje bakover har testa 37 markørar på Y-kromosomet…

Frå Afrika til Møre

Denne artikkelen er sponsa av avisa Møre, og vart først trykt i julenummeret til Møre 2023. Sivert Knutsson Aarflot (1759-1817) var ein kjend og viktig person i Volda-historia. Lærar, lensmann, forleggar, redaktør og folkeopplysningsmann. Ein ur-volding, eller ur-ørsting ville vel…