Markørar

Ein markør i STR-testing er ein kort DNA-sekvens som varierer i lengde mellom individ. Desse variasjonane blir nytta til å identifisere og skilje mellom ulike individ. Generelt sett kan ein seie at dess fleire like markørar dess nærare i slekt.