Haplogruppe

Ei haplogruppe er ei genetisk gruppe av menneske som deler ein felles forfar i rein agnatisk eller kognatisk linje. Vi brukar omgrepet både for Y- og mtDNA.