Mutasjon

I genetisk genealogi er ein mutasjon ei endring i Y- eller det mitokondrielle DNA-et som alle agnatiske og/eller kognatiske etterkommarar arvar. Utan mutasjonar hadde ikkje genetiske genealogi funnest.